ادبیات سال سوم دبیرستان

آموزش الکترنیکی ادبیات در راستای آموزش اینترنتی آموزش و پرورش

دانلود طنز

دانلو دطنز 


لینک دانلود : http://uplod.ir//SHEERDEL.3gp.htm 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۱ساعت 12:15  توسط سعدی  | 

دانلود نمونه سوال ادبیات3

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم اسفند ۱۳۹۰ساعت 21:10  توسط سعدی  | 

روش مطالعه ی ادبیات فارسی


در حوزه‌ی واژگان و املای این موارد دقت خاص شود:
1- جیب: گریبان/ جبین: پیشانی
2- «رقیب» در « ایزد که رقیب جان خود کرد» به معنی«نگهبان» است.
3- طاس: مهره و آویزه‌ی زینتی/ تاس: تشت، ظرف
4- «طره» در لغت، «دسته موی جلو پیشانی» است مانند در «طره‌ی پریشانش دیدم و به دل گفتم» ولی در «شب طره‌ی پرچم سیاهت»، به

معنی«حاشیه‌های سیاه پرچم» است.


5-
«مگیر» در «به باد افره این گناهم مگیر» به معنی«مؤاخذه و بازخواست نکن» است.

موارد مشابه و هم‌معنی:

الف) بر عیب‌های ما مگیر (الهی/سال دوم)
ب) به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم (بارقه‌های شعر فارسی/ پیش‌دانشگاهی2)
6- «مغاک» در لغت به معنی «گودال و جای فرورفته» است و در «خود را مکن با دل اندر مغاک» مجاز از «گور».
7- «با» در مصراع پیشین ایهام دارد. هم به معنی «به وسیله‌ی» است هم «همواره‌ی».
8- «گر» در «وگر جنگ ایران و کابلستان» به معنی «یا» به‌کار رفته است.
9- «جنگی» در «نهادند پیمان دو جنگی که کس» به معنی «جنگ‌جویی» است و «پر‌خاش‌خر» نیز در «کمان و برمود پرخاش‌خر» به معنی «جنگ‌جوی» است.
10- «ترکش» در «همان ترکش و نیزه‌ی جنگ‌جوی» به معنی «تیردادن» است. این واژه بعد‌ها تغییر معنا داده است و «تکه‌های نارنجک و بمب و امثال آن» را گویند.
11- «گور»‌ها در «به‌سان پلنگی که بر پشت گور نشیند برانگیزد از گور شور» یک معنی می‌دهد و جناس تام ندارد.

با «بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت» اشتباه نشود.


12-
نسق و نمط: روش/ فلق: سپیده/ شفق: قرمزی‌غروب/ علق: خون بسته‌شده
13- باسق: بلند/ فایق: برگزیده، برتر/ فاسق: بدکار،گناهکار/ فاق: شکاف/ آفاق: افق‌ها
14- صفوت: برگزیده/ سطوت: شکوه، حشمت/ صولت: هیبت، قدرت، خشم/ سورت: تیزی، تندی
15- عاکف: گوشه‌نشین/ کافی: دانا و باکفایت
16- «مهمات» در «از این مهمات فارق شده بود» به معنی «امور مهم= نوشتن نامه‌ها» است.

برای مطالعه ی همه به ادامه ی مطلب بروید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۰ساعت 22:4  توسط سعدی  | 

پاسخ خودآزمایی های ادبیات فارسی3نظری

خود آزمايي درس اول صفحه ي 6

1-كوتاهي در سپاس گزاري و عبادت

2-الف) رحمت ( باران رحمت بي حسابش …) ب) عيب پوشي ( پرده ي ناموس بندگان …)

  پ) روزي رساني ( وظيفه ي روزي به…)      ت) بخشايندگي و آمرزش (هر گه كه يكي از بندگان…)

3- ابر و بادو مه خورشيد…        /       همه از بهر تو …

4- ضمير «ش» در جمله ي «بازش بخواند» و « بار ديگرش به تضرع و زاري بخواند » و ضمير «م» در جمله ي « بوي گلم چنان مست كرد.»

5- الف) مه طاسك….( مه مانند طاسك…) ب) شب طره ي پرچم…( شب مانند طره ي…)و…

6- نثر مسجع و فني زيرا در ان انواع سجع ها ، تشبيهات ، استعاره ها و …به صورت طبيعي و با رعايت اعتدال به كار رفته است.

7- غزل هايي است هم وزن  با قافيه هاي متفاوت كه با بيت مصرع غير تكراري ، به هم مي پيوندد.

درس دوم ص 13

1-اندوه و تآسف و اندرز گويي

2- پيشنهاد مي كند كه سپاهياني از زابل بياورد كه با هم بجنگند و اسفنديار كه خواهان جنگ و خون ريزي است به آرزوي خود برسد . و همچنين ص 63 سطر دوم و سوم

3- الف كنايه در مصراع دوم بيت سوم. ب) تضاد واستعاره در بيت پانزدهم . مبالغه در بيت شانزدهم و…

4- كوشش و اصرار

5- زال در كودكي به وسيله ي سيمرغ پرورش يافته است…

6- الف ) زمينه ي داستاني دارد .ب) جنبه ي قهرماني دارد ج) خرق عادت در ان ديده مي شود(رويين تني اسفنديار و حضور سيمرغ)د) تا حدودي جنبه ي ملي دارد.

درس سوم ص 21

1-صفحه ي 16 سطر 13 و14 همچنين صفحه ي 17 دو سطر آخر و …

2- شخصي حراف ، چاپلوس ، حسود و نوكر صفت

3-الف لحن خشن رضا شاهي كه بيشتر حالت محاوره اي دارد ب) لحن سنگين و با وقار و ادبي كمال الملك ج) زبان معيار (توضيحات نويسنده در متن)

4- صفحه ي 17 سطر 10 تا 15 صفحه ي 15 سطر 16 تا 18

5- تابلوي خود را از روي بوم برداشت و بر زمين گذاشت اين كار نشانه ي تواضع در مقابل افراد شايسته و گمنام و ارزش نهادن به هنر و هنرمندي ديگران است.

درس چهارم ص 37

1-صفحه ي 28 سطر 11 تا پايان بند

2- به علت انس و دلبستگي بيش از حد به گاو و چون گاوش همه ي زندگي اش است و نمي خواهد كه باور كند.

3-از خود بيگانگي كه موجب گريز از واقعيت مي شود – جهل و فقر – نا بساماني هاي اجتماعي – زندگي درد بار روستاييان. 

4- در داستان نظامي عروضي بزرگ زاده اي را مي بينيم كه به علت بيماري مغزي (ماليخوليا) خود را گاو مي پنداشت كه بوعلي سينا با ابتكار خود او را مداوا نمود ، اما در اين داستان شخصي را مي يابيم كه با از دست دادن همه ي سر مايه ي خود ، خود را گاو مي پنداشت و در نهايت به مرگش منتهي شد.

 

 

 

درس پنجم ص 45

1- گل دسته ها ( 1- مناره ها 2- بچه ها) فلك ( 1- آسمان 2- نوعي ابزار تنبيه )

2- لحن داستان كودكانه است ، از طريق گفته هاي كودكانه به طرح موضوع اصلي پرداخته است البته براي شخصيت هاي ديگر نيز لحن ويژه اي به كار برده است.

3- بله زيرا مواردي چون فلك، مناره ، پله ، مي توانندمفاهيم رشد ، كمال  و عروج را القا كنند و اين دو مي توانند نماد كساني باشند كه مي خواهند به رشد و تعالي برسند . و مدرسه مي تواند نماد جامعه باشد . از طرفي نمايانگر مفاهيمي چون محروميت هاي اجتماعي ، وجود محدوديت هاي جامعه ، قوانين سليقه اي نيز هست.

4- اصغر نماد افراد پر ادعا اما در عمل ناتوان و ترسو و متكي به ديگران . راوي فردي كنجكاو و جستجوگر و بي باك است . (قهرمانان با توجه به موقعيت سني و اجتماعي خود ، داراي صداقت كودكانه و همان شيطنت هاي زمان تحصيل كه نويسنده  توانسته است شخصيت آن ها را به طور كامل در ذهن بگنجاند)

5- از اصل غافل گيري استفاده نموده و مستقيما وارد اصل ماجرا شده است و همچنين به كار گيري ايهام لطيف در عنوان درس به زيبايي آن افزوده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۰ساعت 21:25  توسط سعدی  | 

بارم بندی درس ادبیات وزبان فارسی 3

بارم بندی ادبیات:

معنی شعر ونثر:           ۶نمره

معنی لغات:                 ۲نمره

خود آزمایی:                  ۳نمره

درک مطلب:                   ۴نمره

دانش ادبی:                    ۳نمره

شعر حفظی:                  ۲نمره

بارم بندی زبان فارسی:

زبان شناسی:                           ۴نمره

املا وبیاموزیم:                            ۳نمره

نگارش:                                     ۵نمره

دستور :                                   ۸نمره

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۰ساعت 20:11  توسط سعدی  |